28 maja 2024

EAF-EG

Blog Osobisty

Specjalnie oznaczone pojazdy

kosztorys naprawy samochodu

Są takie pojazdy na drogach, które obowiązują trochę inne zasady ruchu drogowego.

To oczywiście samochody ze specjalnymi oznaczeniami, które pełnią specjalne funkcje.

Pojazdami, które zawsze będą miały pierwszeństwo, gdy jadą na sygnale są oczywiście karetki.

Pogotowie ratunkowe przewozi ludzi w stanie zagrożenia życia, po wypadku czy też w innych podobnych sytuacjach, a więc to oczywiste, że ma ono pierwszeństwo.

Zawsze, gdy słyszymy karetkę powinniśmy ją przepuścić, bowiem możliwe jest, że samochód ten zmierza do wypadku lub, że jedzie uratować komuś życie.

Na podobnych zasadach poruszają się też samochody policyjne i wozy strażackie.

Zazwyczaj jadą one na sygnale, co oznacza specjalnego, świecącego koguta na dachu.

Jadą one często do wypadku lub na miejsce przestępstwa, które się właśnie wydarzyło lub, w przypadku wozów strażackich, do pożaru.

Je też trzeba bezwzględnie przepuścić, bo jeśli tego nie zrobimy nie tylko możemy dostać mandat, ale i może się okazać, że przez nas stanie się coś bardzo złego.