22 lipca 2024

EAF-EG

Blog Osobisty

Zalety małych elektrowni wodnych

Pozyskiwanie energii jest procesem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania współczesnego świata. Między innymi dlatego, wraz z upływem lat, ludzie odkrywają coraz to nowe sposoby, jak mogą tego dokonać. Jednym z nich jest czerpanie energii z odnawialnego źródła, jakim jest woda. Warto wiedzieć, jakie zalety ma ten sposób. Przede wszystkim elektrownie wodne nie generują odpadów, które mogłyby powodować zanieczyszczenie środowiska. Nie wpływają negatywnie także na powietrze, gdyż w ich działaniu nie ma konieczności zachodzenia procesów chemicznych, na przykład spalania.

Bumitech-Posadzki – producent posadzek przemysłowych do różnego zastosowania.

Na obszarze powyżej progu, tego typu elektrownie zwiększają poziom wód gruntowych. Na tym obszarze zmniejszają także erozję denną. Ważną zaletą małych elektrowni wodnych jest łatwość ich budowania i obsługi. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że do wytworzenia energii potrzebujemy rwącego nurtu, elektrownie wodne mogą być stawiane w wielu miejscach nawet na małych ciekach. Takie rozproszenie znacznie skraca odległość, na jaką konieczne jest przesyłanie energii. Jednocześnie w ten sposób zmniejszane są także koszty związane z przekazywaniem energii na dalekich odległościach.