28 maja 2024

EAF-EG

Blog Osobisty

Zalety energii geotermalnej

Większość z nas w użytkowanej energii ceni sobie przede wszystkim jeden aspekt – ma być tania. Z czasem jednak wzrasta również nasza świadomość konieczności ochrony środowiska. Poszukiwane są coraz to nowe, ekologiczne sposoby pozyskiwania energii.

Właśnie w ten sposób na popularności zyskała energetyka geotermiczna, która posiada wiele zalet. Z punktu widzenia ekologii, najważniejszą jej zaletą jest to, że nie powoduje żadnych zanieczyszczeń środowiska. Niestety, ta prawidłowość ma zastosowanie tylko przy poprawnym działaniu elektrowni.

W przypadku nieprzewidzianych awarii niesie ze sobą znaczne ryzyko zanieczyszczenia zarówno atmosfery, jak i wód powierzchniowych czy głębinowych. W przeciwieństwie do energii wiatrowej czy słonecznej, energia geotermalna jest stała i nie zmienia się w zależności od warunków pogodowych. Elektrownie tego typu nie wpływają również znacząco na krajobraz, co często zarzuca się wiatrakom czy zaporom wodnym.

Zalet energii geotermicznej można doszukiwać się także w zakresie kosztów jej użytkowania. Instalacje służące poborowi energii cechują się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji. Co więcej, pokłady energii mogą być pozyskiwane w pobliżu miejsca użytkowania, co niweluje problem przesyłu energii.