fornir

Barbórka czyli Dzień Górnika. To tradycyjne święto górnicze, obchodzone w naszym kraju czwartego grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii. Owa Barbara jest patronką trudnej pracy i dobrej śmierci. Tego dnia świętują także geolodzy i wszyscy ci, których praca związana jest z poszukiwaniem paliw kopalnych. Dzień św.

Barbary na Śląsku rozpoczną się uroczystą mszą świętą w kościele lub w cechowni, oczywiście przy figurze świętej, która patronuje temu dniu. Kolejnym etapem obchodów jest przemarsz orkiestry górniczej przez osiedla zamieszkałe przez górników i ich rodziny. Na Śląsku takie miejsca nazywane są familokami. Orkiestra gra wówczas swój hymn. Tego dnia odbywają się uroczyste akademie i spotkania, a górnicy są odświętnie ubrani – w mundury i galowe czapki z pióropuszami. Tego dnia organizowane są koncerty, występy artystyczne, zabawy, potańcówki, bale, na których bawią się i świętują górnicy wraz z rodzinami.