29 marca 2023

EAF-EG

Blog Osobisty

Prawo górnicze

https://exeller.be/kategoria-produktu/sojowe/

Oczywiście to, gdzie się wydobywa i co się wydobywa jest prawnie uregulowane. Istnieje dziedzina prawa nazywana prawem górniczym i geologicznym.

To gałąź prawa z pogranicza zagadnień prawa cywilnego oraz administracyjnego, która reguluje kwestie własności kopalin, organizacji i nadzoru prac górniczych oraz geologicznych, a także odpowiedzialności za szkody wywołane przez ruch zakładu górniczego. W Polsce aktem prawnym, który reguluje tę dziedzinę jest ustawa pt.

:”Prawo geologiczne i górnicze”, która określa: zasady wykonywania prac geologicznych, zasady prowadzenia robót górniczych, zasady wydobywania kopalin ze złóż, zasady podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, zasady podziemnego składowania odpadów, zasady podziemnego składowania dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla oraz wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska. Ponadto trzeba pamiętać, że poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością górniczą, wydobywanie kopalin, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów oraz dwutlenku węgla wymaga uzyskania specjalnych koncesji.