27 maja 2022

EAF-EG

Blog Osobisty

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń

www.monte-cassino-1944.com

W skrócie PSBT to jedyna taka organizacja w naszym kraju. Jest jednak poważana nie tylko u nas ale także na scenie międzynarodowej. Została założona w 2001 roku. Reprezentuje ona polskie biura tłumaczeń i dba o utrzymanie w nich obowiązujących norm jakościowych. PSBT jest także członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji tego typu. Są nimi między innymi OASIS, ISTC, EUATC, LISA oraz tekom. Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń miało wpływ i zainicjowało wprowadzenie do Polski europejskiej normy tłumaczeniowej o nazwie EN 15038:2006. Norma ta określa standardy, ujednolica procedury i definiuje wymogi dla wszelkich rodzajów tłumaczeń.

Był to niewątpliwie moment zwrotny w pracy tłumaczy i bardzo mocno otworzył nasz kraj na arenie międzynarodowej pod tym względem. PSBT promuje dobre praktyki tłumaczeniowe, normy jakości i wyznacza standardy tłumaczeń, wspiera działalność naukową oraz szkoleniową, pomaga w nawiązaniu kontaktów branżowym pomiędzy biurami i specjalistami, pośredniczy w wymianie informacji. Jej celem jest także podwyższanie prestiżu oraz rozwój branży tłumaczeń. Organizacja przeprowadza również audyty i sprawdza pracę biur pod względem jakości. Pomaga w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia. Wspiera szkolenia i podnoszenie kwalifikacji wśród tłumaczy. Przeszkala oraz akredytuje także audytorów niezależnych firm certyfikujących. Jej osiągnięcia pozwoliły na wejście polskich biur na arenę międzynarodową przy najwyższych normach jakościowych.

Organizacja nieustannie propaguje rozwój branży i doskonali zawodowców.