27 maja 2022

EAF-EG

Blog Osobisty

Jaki jest podział przemysłu?

Przemysł spełnia w naszym życiu wiele różnych funkcji. Pozwala nam pozyskiwanie różnych surowców mineralnych, ich przetwarzanie i produkcję różnorodnych dóbr. Powstające zakłady produkcyjne oferują nowe miejsca pracy, a to pozwala na rozwój miast, jak i przyspieszenie procesów urbanizacyjnych. Przemysł ma również spory wpływ na środowisko i przestrzeń wokół nas. Warto więc wiedzieć, jakie mamy gałęzie przemysłu i w jaki sposób można w ogóle przemysł podzielić. Przede wszystkim, istnieją pewne grupy przemysłu, które dzielą się na:

 • przemysł elektromaszynowy,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł mineralny,
 • przemysł metalurgiczny,
 • przemysł paliwowo-energetyczny,
 • przemysł lekki,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł drzewno-papierniczy.

Następnie grupy te mają jeszcze swoje gałęzie.

Jak więc widzimy, podział ten jest dość skomplikowany, dlatego też bardzo trudno znaleźć jest jedną właściwą klasyfikację odnośnie grup oraz gałęzi przemysłu. Możemy jednak postarać się o to, aby poszczególne gałęzie dopasować do konkretnych grup. I tak, wyglądałoby to następująco:

 • przemysł elektromaszynowy to przemysł metalowy, maszynowy, środków transportu, elektrotechniczny i elektroniczny,
 • przemysł mineralny to przemysł szklarski, ceramiki szlachetnej oraz materiałów budowlanych,
 • przemysł metalurgiczny to przemysł metali niezależnych oraz kopalnictwo i hutnictwo żelaza,
 • przemysł paliwowo-energetyczny to przemysł węglowy, energetyczny oraz paliwowy,
 • przemysł lekki to przemysł odzieżowy, skórzany i włókienniczy,
 • przemysł drzewno-papierniczy to przemysł drzewny oraz celulozowo-papierniczy,
 • przemysł chemiczny oraz spożywczy nie mają z kolei wyodrębnionych konkretnych gałęzi.

Najważniejsze funkcje przemysłu

Skoro znamy już podział przemysłu to warto jest również poznać jego najważniejsze funkcje. Z reguły wyróżnia się cztery funkcje przemysłu. Po pierwsze, funkcja produkcyjna związana z pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem różnych zasobów naturalnych oraz materiałów. Po drugie, funkcja przestrzenna związana ze sposobem zagospodarowania terenu (w wyniku budowy zakładu produkcyjnego lub przetwórczego), jak i wpływem przemysłu na środowisko.

Dodatkowo, rozwój przemysłu wpływa na przyspieszenie procesu urbanizacji, co z kolei ma ogromne znaczenie dla naszego otoczenia. To zresztą właśnie rewolucja przemysłowa doprowadziła do powstania wielu miast, które dziś są niezwykle rozwinięte i zamieszkują w nich miliony ludzi. Po trzecie, funkcja społeczna, odkąd przemysł ma ogromny wpływ także na ludzi i społeczeństwo. Powstawaniu zakładów produkcyjnych sprzyja pojawianie się nowych miejsc pracy. Rozwój przemysłu wymusza także rozwój techniki, co powoduje, że zmienia się rzeczywistość i poprawiają się warunki życia. I wreszcie po czwarte, funkcja ekonomiczna związana bezpośrednio z produkcją wielu różnorodnych dóbr. To, jak bardzo przemysł wpływa na nasze życie, najlepiej pokazały rewolucje przemysłowe, które miały miejsce w poprzednich wiekach i które były początkiem świata, który to znamy dziś.