16 czerwca 2024

EAF-EG

Blog Osobisty

Czy energetyka wodna w Polsce będzie się rozwijać?

Z roku na rok Polska staje się krajem coraz bardziej nowoczesnym. Choć nadal pozostawia wiele do życzenia, małymi kroczkami zbliża się do innych członków Unii Europejskiej. Zmiany te widać między innymi na poziomie wykorzystywania ekologicznych sposobów pozyskiwania energii.

Jak daleko może jednak sięgać nasz rozwój? Jednym z wyżej wspomnianych sposobów na wykorzystywanie środowiska naturalnego w energetyce jest korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ważnym z nich jest woda, która w Polsce eksploatowana jest na poziomie mikro-, mini- i małych elektrowni wodnych. Szczególne znaczenie mają te ostatnie.

Warto wiedzieć, że tego typu obiekty hydrotechniczne zwykle zostały wybudowane w okresie powojennym, a następnie nie zostały usunięte. Według danych z 2003 roku, w Polsce funkcjonuje około pięćdziesięciu takich jednostek. Na chwilę obecną na terenie naszego kraju pozostaje niewiele lokalizacji, które umożliwiałyby powstawanie kolejnych małych elektrowni wodnych.

Przede wszystkim ze względu na to nie możemy spodziewać się prężnego rozwoju w dziedzinie energetyki wodnej. Ewentualne inwestycje w tym zakresie powinny odnosić się raczej do renowacji istniejących już obiektów, niż budowania kolejnych.