15 lipca 2020

EAF-EG

Blog Osobisty

Co się dzieje ze starymi kopalniami?

Górnictwo w Polsce nadal jest niezwykle ważną gałęzią przemysłu, bo zarówno zapasy węgla kamiennego, jak i brunatnego nadal znajdują się pod ziemią.

Jednakże przez inwestowanie w nowe dziedziny energetyki i kończenie się zasobów w niektórych miejscach kopalnie są zamykane.

Okazuje się jednak, że istnieje dla nich życie po życiu, ze nadal można z nich korzystać choć w zupełnie inny sposób.

Przykładem jest choćby Galeria Szyb Wilson w Katowicach.

W budynku cechowni i łaźni szybów Wilson kopalni „Wieczorek”, który pochodzi z pierwszej połowy dziewiętnastego wieku, otwarto w 2001 roku galerię sztuki współczesnej.

Galeria powstała w jednej z najbardziej zdegradowanych i cieszących się niezbyt dobrą sławą dzielnic Katowic, a w zasadzie całego Śląska.

Głównym celem galerii jest przede wszystkim promocja młodych i zaangażowanych twórców a także prezentowanie polskiej i zagranicznej sztuki współczesnej.

W tym miejscu odbywają się nie tylko wystawy, ale i festiwale, koncerty, spektakle teatralne, konferencje czy warsztaty dla twórców.

Warto wspomnieć, że Galeria Szyb Wilson jest największą, jeśli chodzi o powierzchnię, prywatną galerią w Polsce.