16 czerwca 2024

EAF-EG

Blog Osobisty

Co mówią przeciwnicy ekologii?

Wszelkie koncepcje, niezależnie od tego, jak właściwe się nam wydają, zawsze posiadają zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Choć miłośnikom przyrody może wydawać się to dziwne, podobnie jest w odniesieniu do ekologicznych sposobów pozyskiwania energii. Jej wytwarzanie, przy jednoczesnej dbałości o środowisko, często bywa krytykowane. Jak łatwo się domyślić, jako podstawową wadę działalności tego typu wskazuje się jej wysokie koszty. Oczywiście, wiele państw posiada obecnie programy, których zadaniem jest finansowe wspieranie wytwarzania energii z alternatywnych źródeł.

Jednak niezależnie od tego, z czyjej kieszeni pochodzą pieniądze wykorzystywane na ten cel, nadal muszą być wydane. Zwolennicy tradycyjnych źródeł energetycznych uznają to za zbędną rozrzutność. Niemożliwą do podważenia wadą energetyki odnawialnej z pewnością jest niestabilność produkowanej energii. Można jednak założyć, że pozostaje to wyłącznie kwestią czasu – choć naukowcy nie wpłyną na źródła, z pewnością znajdą sposób, by ustabilizować sposób ich wykorzystywania. Przeciwnicy ekologicznych sposobów pozyskiwania energii wskazują również na fakt, że faktyczny wpływ wykorzystania tych możliwości na nieodnawialne źródła energii wciąż pozostaje niewielki.